STAŁA OBSŁUGA OGRZEWANIA dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych


Stały serwis ogrzewania polega na:

 

- monitorowaniu stanu technicznego urządzeń i instalacji grzewczych,

- opracowywaniu raportów pracy instalacji grzewczych,

- rozliczaniu kosztów zużytych materiałów wymienianych i eksloatacyjnych,

- opracowaniu planu konserwacji i remontów urządzeń i instalacji grzewczych,

- prowadzenie programu optymalizacji kosztów związanych z działaniem instalacji grzewczej,

- diagnozowaniu, usuwaniu oraz zapobieganiu awariom instalacji grzewczej,

- monitoring i analiza kosztów ogrzewania.

Stały serwis ogrzewania w budynku szkolnym lub przedszkolnym od 150 zł netto /miesiąc

Stały serwis kotłowni w budynku dla szkół i przedszkoli (przykład dla jednej kotłowni i jednego kotła):

 

PROGRAM SERWISU PAKIETOWEGO:


– 3 wizyty w roku serwisanta u Państwa:


1) przegląd kotła po sezonie zimowym (kwiecień-maj)
2) konserwacja kotła (lipiec-sierpień)
3) przegląd i uruchomienie kotła i ogrzewania (wrzesień-październik)

 

KOSZTY:


Opcja 1. Opłata przez 12 miesięcy. Abonament miesięczny: 150,00 zł netto + materiał rozliczany wg zużycia.

lub

Opcja 2: Opłata orzez sezon grzewczy (październik-maj): Abonament miesięczny: 200,00 zł netto + materiał rozliczany wg zużycia.

 

Każda awaria to tylko 200,00 zł netto (koszt dojazdu i czas pracy) + koszt materiału.

 

Umowa zawierana na minimum 1 okres rozliczeniowy.

STAŁA OBSŁUGA OGRZEWANIA - dla wspólnot mieszkaniowych od 150,00 zł netto/miesiąc

Stały serwis kotłowni w budynku dla wspólnot mieszkaniowych (przykład dla jednej kotłowni i jednego kotła):

 

PROGRAM SERWISU PAKIETOWEGO:

– 3 wizyty w roku serwisanta u Państwa:
1) przegląd kotła po sezonie zimowym (kwiecień-maj)
2) konserwacja kotła (lipiec-sierpień)
3) przegląd i uruchomienie kotła i ogrzewania (wrzesień-październik)

 

KOSZTY:

Opłata przez 12-cie miesięcy. Abonament miesięczny: 150,00 zł nettomateriał rozliczany wg zużycia.

 

Każda awaria to tylko 200,00 zł netto (koszt dojazdu i czas pracy) + koszt materiału.

 

Umowa zawierana na minimum 1 rok

Stały serwis ogrzewania w budynku jednorodzinnym dla klientów indywidualnych od 50 zł brutto/miesiąc

PROGRAM SERWISU PAKIETOWEGO:

– 3 wizyty w roku serwisanta u Państwa:
1) przegląd kotła po sezonie zimowym (kwiecień-maj)
2) konserwacyja kotła (lipiec-sierpień)
3) przegląd i uruchomienie kotła i ogrzewania (wrzesień-październik)

 

KOSZTY:

 

opcja 1: opłata przez 12-cie miesięcy. Abonament miesięczny: 50,00 zł brutto + materiał rozliczany wg zużycia.

 

opcja 2: opłata tylko przez sezon grzewczy. Abonament miesięczny: 100,00 zł brutto

 

Każda awaria to tylko 90,00 zł brutto (koszt dojazdu i czas pracy) + koszt materiału.


Umowa zawierana na minimum 1 rok (opcja 1) lub sezon zimowy (opcja 2)